Super høy translucens (Cubex)

 In Sementert keramikk
  • Bruddstyrke > 750-800 MPa
  • Translusens 49%
  • Ind: fasetter, innlegg, onlay, cut-back og full kroner/bro (maks. 3 ledd), hybrid abutment
    Les mer

Bilde fra www.dentaldirekt.de

Recent Posts